Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov na účely registrácie do plaveckých kurzov a sústredení, fakturácie a účtovníctva po dobu 10 rokov v rozsahu meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, meno a priezvisko rodiča, adresa, e-mail, telefón. Tieto údaje budú spracované výlučne pre potreby plaveckého klubu a nebudú poskytnuté ďalšej strane.