Prihláška plavecký tábor

Vážení rodičia a milé deti! Pripravili sme si pre vás týždeň plný zábavy, plávania a športu ... Počas letných prázdnin organizujeme denné plavecké tábory a pobytové plavecké sústredenie, ktoré je určené pre deti od 5 rokov, pre členov aj nečlenov plaveckého klubu plávania NEMO. Máme pre vás pripravený bohatý program plný plaveckých, športových a iných zážitkov (plávanie, hry, súťaže, tvorivé dielne, prechádzky, kúpanie, ...). Budú sa na vás tešiť milí a veselí tréneri, ktorí majú radi zábavu a majú dlhoročné skúsenosti s deťmi.Pridať prihlášku súrodenca


Prehlasujem, že moje dieťa je ZDRAVÉ a nemá žiadne zdravotné obmedzenia, ktoré by mu bránili zúčastniť sa denného športového tábora. V prípade zdravotných obmedzení je nutné odovzdať lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.


Pozorne si prosím prečítajte a potvrdte, že ste sa oboznámili so základnými informáciami a pravidlami, ktoré je nutné rešpektovať pre prijatie dieťaťa do plaveckého kurzu.


Súhlasím s poskytnutím a spracovaním mojich osobných údajov a údajov môjho dieťaťa v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov na evidenciu členstva v plaveckom klube plávanie NEMO.


Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov na účely registrácie do plaveckých kurzov a sústredení, fakturácie a účtovníctva po dobu 10 rokov v rozsahu meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, rodné číslo a informácie o zdravotnom stave dieťaťa, meno a priezvisko rodiča, adresa, e-mail, telefón. Tieto údaje budú spracované výlučne pre potreby plaveckého klubu a nebudú poskytnuté ďalšej strane.