Prihláška do plaveckého tábora nadpis

Popis - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam at diam sed eros rhoncus vestibulum. Aenean finibus suscipit porta. Maecenas imperdiet volutpat congue. Proin lacus dui, semper sed eleifend id, volutpat a justo.Pridať prihlášku súrodenca


Prehlasujem, že moje dieťa je ZDRAVÉ a nemá žiadne zdravotné obmedzenia, ktoré by mu bránili zúčastniť sa denného športového tábora. V prípade zdravotných obmedzení je nutné odovzdať lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.


Pozorne si prosím prečítajte a potvrdte, že ste sa oboznámili so základnými informáciami a pravidlami, ktoré je nutné rešpektovať pre prijatie dieťaťa do plaveckého tábora.


Súhlasím s poskytnutím a spracovaním mojich osobných údajov a údajov môjho dieťaťa v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov na evidenciu členstva v plaveckom klube plávanie NEMO.


Súhlasím so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov na účely registrácie do plaveckých kurzov a sústredení, fakturácie a účtovníctva po dobu 10 rokov v rozsahu meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, rodné číslo a informácie o zdravotnom stave dieťaťa, meno a priezvisko rodiča, adresa, e-mail, telefón. Tieto údaje budú spracované výlučne pre potreby plaveckého klubu a nebudú poskytnuté ďalšej strane.