predicting and / or using the style for the intervals can be described as have in luxury @ Wildlife Information Center, Inc.. Prihlásenie do kurzu | Plávanie Nemo

Prihlásenie do kurzu

JARNÝ plavecký kurz 1-3/2024 v Zš Turnianska, Zš Dubčeka, Petržalskej plavárni, Soš Panty už je zverejnený.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online prihlášky, ktorú nájdete na web stránke. Dohlásiť sa môžete aj počas prebiehajúceho plaveckého kurzu.

Prihlásení a uhradení do decembra/2023 majú pôvodnú cenu plaveckého kurzu, t.j. 10€/hod. 

Prihlásení od januára/2024 majú novú cenu plaveckého kurzu, t.j. 11€/hod.

Tu sa prihláste.