Prihlásenie do kurzu

JESENNÝ plavecký kurz 9-12/2023 v Zš Turnianska, Zš Dubčeka, Petržalskej plavárni, Soš Panty už je zverejnený.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online prihlášky, ktorú nájdete na web stránke. Dohlásiť sa môžete aj počas prebiehajúceho plaveckého kurzu.

Tu sa prihláste.