Prihlásenie do kurzu

Otvárame JESENNÝ plavecký kurz 9-12/2022 v Zš Turnianska, Zš Dubčeka, Petržalskej plavárni, Soš Panty a Draždiak house.

- pôvodní účastníci do 29.8.2022
- noví účastníci od 2.9.2022 (aj počas kurzu)

Nový rozpis kurzov 9-12/2022 nájdete na web stránke.

Plavecké kurzy v Petržalskej plavárni vám potvrdíme 13.9.2022, keď budeme informovaní zo strany vedenia bazéna. 

Kramáre zatiaľ nevieme potvrdiť, vedenie bazéna čaká na vývoj pandémie počas septembra.

Zš Budatínska zostáva naďalej zatvorená aj počas šk. roka 2022/2023. Bazén bude najskôr otvorený v 9/2023.

Tu sa prihláste.