Prihlásenie do kurzu

Otvárame JARNÝ plavecký kurz 1-2/2023 v Zš Turnianska, Zš Dubčeka, Petržalskej plavárni, Soš Panty a Draždiak house.

- pôvodní účastníci do 10.12.2022
- noví účastníci od 10.12.2022 (aj počas kurzu)

Nový rozpis kurzov 1-3/2023 nájdete na web stránke.

Bazén na Kramároch vám zatiaľ nevieme potvrdiť, vedenie bazéna čaká na vývoj súčastnej situácie.

Zš Budatínska zostáva naďalej zatvorená aj počas šk. roka 2022/2023. Bazén bude najskôr otvorený v 9/2023.

Tu sa prihláste.