https://www.traditionrolex.com/46

https://www.traditionrolex.com/46

https://www.traditionrolex.com/46

https://www.traditionrolex.com/46

who sells the best click here for info takes in a number of individuals.read this article rolex is still the best choice inside of the global watch market sector. Základné informácie a pravidlá k plaveckým kurzom | Plávanie Nemo

PRIHLÁSENIE do plaveckého kurzu:

Prihlasiť sa môžete prostredníctvom online prihlášky cez náš web. Originál prihlášky prinesiete na prvú hodinu kurzu (vyplnenú a podpísanú).

Termíny plaveckých kurzov vypíšeme na webovú stránku. Účastníci z predchádzajúceho plaveckého kurzu majú právo prednostného prihlásenia.


Plavecké kurzy sú rozdelené:

 1. jesenný kurz (september - december)
 2. jarný kurz (január - marec)
 3. letný kurz (apríl - jún)


Čo potrebuje účastník plaveckého kurzu:

 1. Vyplnenú a podpísanú prihlášku. Prihlášku urobíte online cez našu webovú stránku. Originál prihlášky prinesiete na prvú hodinu kurzu.
 2. Plaveckú čiapku (vstup do bazéna bez plaveckej čiapky je ZAKÁZANÝ !!!)
 3. Plavecké plavky (nevhodné sú šortky a dvojdielne plavky. 
 4. Plavecké okuliare
 5. Čisté prezuvky pre dieťa aj pre rodiča (penové, alebo gumové najlepšie s protišmykovou podrážkou)
 6. Uterák, príp. župan
 7. Sprchovacie potreby (mydlo, šampón, kondicionér)
 8. Ostatné potreby (fén, sprchový šampón, hrebeň, ...)


Klubové plavecké čiapky a tričká: 

Máte možnosť zakúpiť si klubové plavecké čiapky a tričká (sú vhodné na preteky) pre deti v prvý deň plaveckého kurzu priamo u nás, alebo v iný deň na základe telefonickej alebo mailovej objednávky. Plavecké čiapky nosíme stále so sebou, môžete si ich vyžiadať u trénera Miroslava Dulaya, alebo u Márii Dulayovej.


Priebeh tréningovej jednotky:

 1. prezlečenie do plaviek, nasadenie plaveckej čiapky a plaveckých okuliarov (vykonáva rodič, alebo dieťa, s nasadením plaveckej čiapky a okuliarov môže pomôcť tréner)
 2. rodič odprevadí dieťa v stanovenom čase po šatňu, najskôr 5 min. pred začiatkom hodiny, na bazén rodič už nevstupuje
 3. sprcha - deti sa sprchujú až po rozcvičke
 4. pred hodinou rodič odprevadí dieťa po šatňu a po skončení hodiny si ho vyzdvihne v šatni 
 5. posledná hodina v kurze je otvorená hodina, kedy sa môžete prísť pozireť na bazén, čo sa Vaše deti naučili
 6. sauna (k dispozícii len na prevádzke Draždiak HOUSE)


Deti, ktoré majú hodinovku:

 1. 10 min. rozcvička + sprcha
 2. 50 min. plávanie
 3. hry
 4. sauna (k dispozícii len na prevádzke Draždiak HOUSE)


Pravidlá:

 1. Vstup rodičov na bazén je v čase konania plaveckého kurzu (ďalej len kurzu) zakázaný. Rodičia sa môžu prísť pozerať vždy poslednú hodinu kurzu. Rodič odprevadí dieťa po šatňu a po skončení hodiny si dieťa vyzdvihne v šatni. Príchod na bazén je 5 min. pred začiatkom hodiny.
 2. Vstup do bazéna je povolený len s plaveckou čiapkou. 
 3. Na bazéne a v priestoroch bazéna je zakázané behať a konzumovať nápoje a jedlá. 
 4. Nenoste si na bazén cennosti, za odcudzené veci neručíme.


Úhrada plaveckého kurzu:

Úhrada kurzu, je možná v hotovosti v prvý deň konania kurzu, alebo na účet (údaje k platbe vám budú zaslané spolu s potvrdením kurzu). Účastník je povinný kurz uhradiť najneskôr v prvý deň, aj v prípade, ak neabsolvuje prvú hodinu, inak nárok na miesto v kurze môže zaniknúť. Ak začínate kurz neskôr, tak v deň začiatku vášho kurzu.

Kurz sa platí vopred na trojmesačné obdobie ako celok a vynásobí sa počtom tréningových jednotiek (ďalej len TJ) krát jednotková cena. Jednotková cena je rovnaká pre všetky plavecké úrovne. Cena sa mení v závislosti od prevádzky, ktorú účastník kurzu navštevuje (ZŠ Turnianska, ZŠ Budatínska, SOŠ Pánty, Kramáre, Petržalská plaváreň, ZŠ Dubčeka 10€/h, Draždiak house 17€/h).


Chorobnosť:

Ak v prípade dlhodobého ochorenia účastník neabsolvuje viac ako 50% TJ po sebe nasledujúcich (nie jednotlivo) má nárok na náhradu polovice vymeškaných hodín, nie však v kurze, ktorý účastník navštevuje, ale nad rámec tohto kurzu. Napríklad, ak navštevuje kurz v utorky a štvrtky, TJ si môžete nahradiť pondelok, stredu, alebo v sobotu na základe dohody a voľného termínu. Nie je to však podmienkou organizátora plaveckého kurzu, pokiaľ nepríde k dohode o náhrade medzi účastníkom a organizátorom plaveckého kurzu. Účastník je povinný prispôsobiť sa voľnému termínu a predpokladanú dlhodobú absenciu, t.j. min. 50% TJ z trojmesačného plaveckého kurzu, nahlásiť a doložiť LEKÁRSKYM POTVRDENÍM, inak nárok na náhradu zaniká. Za dlhodobú neúčasť účastníka na kurze nevzniká nárok na finančnú náhradu. Za krátkodobú neúčasť účastníka na kurze, t.j. menej ako 50% TJ z trojmesačného plaveckého kurzu, účastníkovi nevzniká nárok na finančnú náhradu, ani náhradu TJ. Krátkodobú neúčasť netreba nahlasovať.


V prípade, že sa z objektívnych príčin (havária na plavárni, zatvorená prevádzka z dôvodu chrípkovej epidémie vyhlásenej štátnym hygienikom, choroba viacerých trénerov) neuskutoční predpísaný počet TJ, je možné žiadať vrátenie alikvotnej čiastky za neabsolvovaný počet TJ. Musí sa však zrušiť TJ všetkých účastníkov kurzu.


Súhlasím s hore uvedenými informáciami a pravidlami.


Vo všetkých záležitostiach sa môžete na bazéne obrátiť na: Lucia Dulayová, Miroslav Dulay, Mária Dulayová

https://www.traditionrolex.com/46