Sústredenia a denné tábory

Milí rodičia, milé deti!

Počas letných prázdnin sme si pre Vás pripravili plavecké sústredenie s prespaním na 6 nocí a denný plavecký tábor, ktoré sú určené pre deti vo veku od 5 do 15 rokov. Sústredenie a denný plavecký tábor je určené pre členov plaveckého klubu plávania NEMO, ale aj pre deti, ktoré nie sú členmi a chcú sa naučiť a zdokonaliť v plávaní a v pohybovej aktivite. Deti budú plávať a športovať každý deň pod dohľadom profesionálnych, skúsených a kreatívnych trénerov. 

Bližšie informácie nájdete v pozvánke a prihláške nižšie. Vyplnené a podpísané prihlášky, spolu s úhradou treba odovzdať na bazéne v čase konania plaveckých kurzov, alebo zaslať na mailovú adresu nemo@plavanienemo.sk.

Za prihlásené budú považované len tie deti, ktoré budú mať odovzdanú prihlášku a uhradenú zálohu. 

Deti radi prihlásime aj po stanovenom termíne, je však potrebne overiť si voľné miesto mailom nemo@plavanienemo.sk, alebo telefonicky 0949 435 878. 

Tešíme sa na Vás milé deti : )

POZVÁNKA, PRIHLÁŠKA - ZŠ Turnianska - denný tábor

www.plavanienemo.sk/data/pozvanka-denny-plavecky-tabor-zs-turnianska.doc   

www.plavanienemo.sk/data/prihlaska-denny-plavecky-tabor-zs-turnianska.doc    

POZVÁNKA, PRIHLÁŠKA - Svätý Jur Horský hotel Eva- plavecké sústredenie s prespaním na 6 nocí

www.plavanienemo.sk/data/pozvanka-sustredenie-horsky-hotel-eva.doc 

www.plavanienemo.sk/data/prihlaska-sustredenie-horsky-hotel-eva.doc