Sústredenia a denné tábory

Milí rodičia, milé deti!

Počas letných prázdnin sme si pre Vás pripravili plavecké sústredenie a denné plavecké tábory, ktoré sú určené pre deti vo veku od 5 do 15 rokov. Sústredenie a denné plavecké tábory sú určené pre členov plaveckého klubu plávania NEMO, ale aj pre deti, ktoré nie sú členmi a chcú sa naučiť a zdokonaliť v plávaní a v pohybovej aktivite. Deti budú plávať a športovať každý deň pod dohľadom profesionálnych, skúsených a kreatívnych trénerov. 

Vyplnené a podpísané prihlášky, spolu s úhradou treba odovzdať na bazéne v čase konania plaveckých kurzov, alebo zaslať na mailovú adresu nemo@plavanienemo.sk do 30. apríla 2020

Za prihlásené budú považované len tie deti, ktoré budú mať odovzdanú prihlášku a uhradenú zálohu. 

Deti radi prihlásime aj po stanovenom termíne, je však potrebne overiť si voľné miesto mailom nemo@plavanienemo.sk, alebo telefonicky 0949 435 878. Ak nebudú tábory naplnené v počte detí 25 do 30.4.2020, budú zrušené a rodičom bude poplatok vrátený.